Balík Optimal
Sem vložte podnadpis

Optimal

  • jeden nasadený detektív
  • doba trvania služby je 7 dní
  • sledovanie partnera vo vymedzených časoch

  • GPS lokalizácia dopravného prostriedku

  • monitorovanie záujmového objektu

  • zabezpečenie dôkazov vo forme fotografií, histórie pohybu a nahrávok

  • záverečná správa


Balík Optimal ponúka rozšírenú formu sledovania, s ktorou je možné vyriešiť aj zložitejšie prípady. Okrem sledovania vo vymedzených časoch počíta aj so situáciami, kedy je potrebné partnera sledovať pri pohybe autom alebo pri stretnutiach v záujmovom priestore. Pomocou GPS lokalizácie sa tak vylúči riziko straty partnera v premávke a zároveň je možné získať dôkazy aj z priestoru za zavretými dverami. 


Potrebujem niečo viac - Balík Nonstop