Balík Nonstop
Sem vložte podnadpis

Nonstop

  • nasadený tím detektívov
  • doba trvania služby je 7 dní
  • celodenné sledovanie partnera

  • GPS lokalizácia dopravného prostriedku

  • monitorovanie záujmového objektu

  • zabezpečenie dôkazov vo forme fotografií, histórie pohybu a nahrávok

  • záverečná správa


Balík Nonstop je určený pre najzložitejšie prípady, ktoré sa v detektívnej praxi môžu vyskytnúť. Vďaka väčšiemu počtu nasadených detektívov je možné sledovať aj v situácii, keď má bydlisko niekoľko východov, sledovaný partner používa komplikovaný spôsob dopravy ako napr. bicykel, taxi službu alebo treba zaznamenať konanie z bezprostrednej blízkosti. Viac nasadených ľudí zároveň dokáže získať viac kvalitných dôkazov z rôznych pozícií.