Často kladené otázky
Sem vložte podnadpis

FAQ

Sú tieto detektívne služby legálne?

Detektívna kancelária, ktorá poskytuje detektívne služby, musí mať na svoju činnosť udelenú licenciu. Potom je oprávnená poskytovať služby súkromného detektíva. Naša detektívna kancelária licenciou disponuje a pracujeme na základe podpísanej zmluvy o poskytnutí detektívnej služby.

Informácie o našej firme


Koľko stojí súkromný detektív a aká je konečná cena?

Bežne sa ceny za služby súkromného detektíva nastavujú od hodiny a najazdených kilometrov. Zároveň sa zvyknú do ceny započítavať aj náklady na ubytovanie, stravovanie, vstupné alebo prenájom techniky. V konečnom dôsledku tak zákazník nikdy nevie aká bude výsledná cena. My sme sa rozhodli urobiť prehľadný cenník, ktorý zahŕňa všetky náklady spojené s výkonom práce súkromného detektíva. U nás zaplatíte iba paušálnu cenu za jeden týždeň práce bez ďalších prekvapení. 


Ako rýchlo dokáže súkromný detektív odhaliť neveru?

Mali sme už prípady, kde sa neveru podarilo odhaliť behom niekoľkých hodín, ale boli aj také, kde sa nevera nepotvrdila ani behom niekoľkých mesiacov. Miera ostražitosti a opatrnosti u sledovaných osôb sa môže v značnej miere líšiť a preto je veľmi ťažké predpovedať prvé výsledky.

Optimálna doba na dokazovanie nevery sa pohybuje v rozmedzí jedného až dvoch týždňov. 


Aké dôkazy o nevere môžem očakávať?

Zabezpečenie dôkazového materiálu je realizované primárne vo forme fotografií alebo videozáznamu. V pokročilejších balíkoch služieb je možné počítať aj s históriou pohybu z GPS lokátoru alebo vytvorených nahrávok z monitorovaného priestoru. 


V akom meste poskytujete detektívne služby?

Služby súkromného detektíva poskytujeme hlavne v Bratislave. Mimo Bratislavu je potrebné počítať s dopravou, ktorá je 0,20€/km. Ubytovanie je zahrnuté v cene detektívnych služieb. 


Dokáže váš súkromný detektív odpočúvať telefón alebo získať výpis hovorov?

Nie. Takéto služby neposkytujeme. 


Vedeli by ste zistiť heslo do emailu alebo na facebook?

Nie. Ani takéto detektívne služby neposkytujeme.