Balík basic
Sem vložte podnadpis

Basic

  • jeden nasadený detektív
  • doba trvania služby je 7 dní 
  • monitorovanie partnera vo vymedzených časoch

  • zabezpečenie dôkazov vo forme fotografií

  • záverečná správa 


Balík Basic je vhodný pre menej komplikované prípady bez väčších nárokov na počet nasadených ľudí alebo bez nutnosti použitia špeciálnej techniky. Vhodný je na sledovanie osôb, ktoré sa pohybujú na malé vzdialenosti alebo poznáme miesto stretávania. Pohyb partnera je monitorovaný vo vymedzených časoch, kedy je najvyššia pravdepodobnosť stretnutia s milenkou alebo milencom. Pri sledovaní sa detektív drží vo väčšej vzdialenosti a vytvára záznamy na diaľku, aby nedošlo k odhaleniu sledovania. 


Potrebujem niečo viac - Balík Optimal
,